เมนู บังยากระหรี่ปั๊บ5รส

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำ
กะหรี่ปั๊บไก่
1 สั่งไปแล้วชิ้นละ
THB 5
กะหรี่ปั๊บปลา
1 สั่งไปแล้วชิ้นละ
THB 5
กะหรี่ปั๊บถั่วเหลือง
ชิ้นละ
THB 5
กะหรี่ปั๊บถั่วแดง
ชิ้นละ
THB 5
กะหรี่ปั๊บเผือก
ชิ้นละ
THB 5
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
กะหรี่ปั๊บปลา
กะหรี่ปั๊บไก่