1. Araya • นอกจากกาแฟแล้ว ก็เมนูนี้ที่ชื่อว่า “ARAYA” ที่สดใสซาบซ่า อยากเชิญลองครับ ร้าน Avenue Hatyai - Brew with Happiness Hatyai
เมนูของร้าน Avenue Hatyai - Brew with Happiness Hatyai
Arayaนอกจากกาแฟแล้ว ก็เมนูนี้ที่ชื่อว่า “ARAYA” ที่สดใสซาบซ่า อยากเชิญลองครับ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo