เมนู ครัวแม่เกษร

ชื่อเมนูและราคา
หมูแดงหมูกรอบ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ใส่กล่องกลับบ้านเพิ่ม15บาท
THB 50