4.3
18 เรตติ้ง (13 รีวิว)
ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 11:00

เมนูและราคา

Promotion

P1

จาจังเมียน + มุลมันดู
฿350

P1-1

จาจังเมียน + กุนมันดู
฿350

P2

จัมปง + มุลมันดู
฿400

P2-1

จัมปง + กุนมันดู
฿400

P3

จาจังเมียน 2 + มุลมันดู
฿450

P3-1

จาจังเมียน 2 + กุนมันดู
฿450

P4

จัมปง 2 + มุลมันดู
฿550

P4-1

จัมปง 2 + กุนมันดู
฿550

P5

จาจังเมียน + จัมปง + มุลมันดู
฿500

P5-1

จาจังเมียน + จัมปง + กุนมันดู
฿500

Signature set

A set (탕수육 + 짜장면2) , เซต A (ทังซูยุก + จาจังเมียน2)

฿800

B set (탕수육 + 짜장면 + 짬뽕) , เซต B(ทังซูยุก + จาจังเมียน + จัมปง)

฿850

B-1 set (탕수육 + 짬뽕 + 짬뽕) , เซต B-1 (ทังซูยุก + จัมปง + จัมปง)

฿900

C set (탕수육 + 쟁반짜장) - เซต C (ทังซูยุก + แจงบันจาจัง)

฿900

D set (탕수육 + 삼선볶음짬뽕) - เซต D (ทังซูยุก + ซัมซอนบกกึมจัมปง)

฿900

Main dishes

탕수육 (R) - ทังซูยุก (เล็ก)

2
฿500

탕수육 (L) - ทังซูยุก (ใหญ่)

฿700

매운탕수육 (R) - แมอุลทังซูยุก (เล็ก)

฿550

매운탕수육 (L) - แมอุลทังซูยุก (ใหญ่)

฿800

양장피 (R) - หยังชังพี (เล็ก)

฿700

양장피 (L) - หยังชังพี (ใหญ่)

฿900

팔보채 (R) - พัลโบแช (เล็ก)

฿700

팔보채 (L) - พัลโบแช (ใหญ่)

฿900

유산슬 (R) - ยูซันซึน (เล็ก)

฿700

유산슬 (L) - ยูซันซึล (ใหญ่)

฿900

잡탕 (R) - จับทัง (เล็ก)

฿700

잡탕 (L) - จับทัง (ใหญ่)

฿900

고기잡채 - โกกีจับแช

฿600

마파두부 - มาพาดูบู

฿600

삼선술국 - ซัมซอนซุลกุก

฿600

삼선누룽지탕 - ซัมซอนนูลุงจีทัง

฿600

깐쇼새우 (R) - กันโชวแซอู (เล็ก)

฿700

깐쇼새우 (L) - กันโชวแซอู (ใหญ่)

฿900

깐풍새우 (R) - กันพุงแซอู (เล็ก)

฿700

깐풍새우 (L) - กันพุงแซอู (ใหญ่)

฿900

깐풍기 (R) - กันพุงกี (เล็ก)

฿600

깐풍기 (L) - กันพุงกี (ใหญ่)

฿800

고추잡채 (R) - โคชูจับแช (เล็ก)

฿700

고추잡채 (L) - โคชูจับแช (ใหญ่)

฿900

난자완스 - นันจา วันซึ

นันจา วันซึ
฿700

Noodle

จาจังเมียน

짜장면
5
฿220

คันจาจัง

간짜장
฿250

อูด้ง

우동
฿250

울면 - อุลเมียน

฿250

จัมปง

짬뽕
9
฿250

ชาดลจัมปง

차돌짬뽕
฿280

삼선짜장 - ซัมซอนจาจัง

฿280

쟁반짜장 - แชงบันจาจัง

฿500

삼선울면 - ซัมซอนอุลเมียน

฿300

삼선짬뽕 - ซัมซอนจัมปง

฿300

고추짬뽕 - โคชูจัมปง

฿300

삼선볶음짬뽕 - ซัมซอนบกกึมจัมปง

฿600

삼선우동 - ซัมซอนอูด้ง

฿300

Rice

볶음밥 - บกกึมบับ

฿250

짬뽕밥 - จัมปงบับ

฿280

짜장밥 - จาจังบับ

฿250

잡채밥 - จับแชบับ

฿280

육개장 - ยุกเกจัง

฿280

제육덮밥 - เชยุกต๊อบบับ

฿280

오징어덮밥 - โอจิงโง๊ะต๊อบบับ

฿280

마파밥 - มาพาบับ

฿300

삼선볶음밥 - ซัมซอนบกกึมบับ

฿300

고추잡채밥 - โคชูจับแชบับ

฿300

유산슬밥 - ยูซันซึนบับ

฿370

잡탕밥 - จับทังบับ

฿370

동원특밥 - ดงวอนทึกบับ

฿300

공기밥 - ข้าว

฿30

Special

물냉면 - มุลแนงเมียน

฿280

비빔냉면 - บีบิมแนงเมียน

฿280

중화냉면 - ชุงฮวาแนงเมียน

฿300

콩국수 - คงกุกซู

฿280

물만두 - มุลมันดู

฿200

군만두 - กุนมันดู

3
฿200

Extra ()

짜장면 (곱배기) - จาจังเมียน (พิเศษ)

฿250

간짜장 (곱배기) - คันจาจัง (พิเศษ)

฿280

우동 (곱배기) - อูด้ง (พิเศษ)

฿280

울면 (곱배기) - อุลเมียน (พิเศษ)

฿280

짬뽕 (곱배기) - จัมปง (พิเศษ)

฿280

차돌박이짬뽕 (곱배기) - ชาดลจัมปง (พิเศษ)

฿330

삼선짜장 (곱배기) - ซัมซอนจาจัง (พิเศษ)

฿330

쟁반짜장 (곱배기) - แชงบันจาจัง (พิเศษ)

฿550

삼선울면 (곱배기) - ซัมซอนอุลเมียน (พิเศษ)

฿350

삼선짬뽕 (곱배기) - ซัมซอนจัมปง (พิเศษ)

฿350

고추짬뽕 (곱배기) - โคชูจัมปง (พิเศษ)

฿350

삼선볶음짬뽕 (곱배기) - ซัมซอนบกกึมจัมปง (พิเศษ)

฿650

삼선우동 (곱배기) - ซัมซอนอูด้ง (พิเศษ)

฿350

볶음밥 (곱배기) - บกกึมบับ (พิเศษ)

฿300

짬뽕밥 (곱배기) - จัมปงบับ (พิเศษ)

฿330

짜장밥 (곱배기) - จาจังบับ (พิเศษ)

฿300

잡채밥 (곱배기) - จับแชบับ (พิเศษ)

฿330

육개장 (곱배기) - ยุกเคจัง (พิเศษ)

฿330

제육덮밥 (곱배기) - เชยุกต๊อบบับ (พิเศษ)

฿330

오징어덮밥 (곱배기) - โอจิงโง๊ะต๊อบบับ (พิเศษ)

฿330

삼선볶음밥 (곱배기) - ซัมซอนบกกึมบับ (พิเศษ)

฿350

고추잡채밥 (곱배기) - โคชูจับแชบับ (พิเศษ)

฿350

유산슬밥 (곱배기) - ยูซัลซึลบับ (พิเศษ)

฿420

잡탕밥 (곱배기) - จับทังบับ (พิเศษ)

฿420

동원특밥 (곱배기) - ดงวอนทึกบับ (พิเศษ)

฿350

물냉면 (곱배기) - มุลแนงเมียน (พิเศษ)

฿330

비빔냉면 (곱배기) - บีบิมแนงเมียนม(พิเศษ)

฿330

중화냉면 (곱배기) - ชุงฮวาแนงเมียน (พิเศษ)

฿350

콩국수 (곱배기) - คงกุกซู (พิเศษ)

฿330

Beverages

처음처럼 - ชอมชอรอม

฿250

ชองฮา

청하 - cheong ha
฿300

막걸리 - มักกอรี

฿300

하이네켄 - ไฮนเก้น

฿180

SINGHA

฿150

LEO

฿150

칭다오 - Thingtao

฿190

소다 - โซดา

฿30

콜라 - โค้ก

฿30

โค้ก ซีโร่

฿30

사이다 - สไปรท์

฿30

환타 - น้ำส้มแฟนต้า

฿30

รูปป้ายราคา หรือ สมุดเมนู