เมนู 동원각 Dong Won Gak Bangkok

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
짬뽕 - จัมปง
짬뽕 - จัมปง
recommended9 แนะนำ1 สั่งไปแล้ว
THB 250
차돌짬뽕 - ชาดลจัมปง
차돌짬뽕 - ชาดลจัมปง
recommended3 สั่งไปแล้ว
THB 280
삼선짬뽕 - ซัมซอนจัมปง
삼선짬뽕 - ซัมซอนจัมปง
recommended1 สั่งไปแล้ว
THB 300
탕수육 (R) - ทังซูยุก (เล็ก)
탕수육 (R) - ทังซูยุก (เล็ก)
recommended2 แนะนำ2 สั่งไปแล้ว
THB 500
삼선술국 - ซัมซอนซุลกุก
삼선술국 - ซัมซอนซุลกุก
recommended
THB 600
유린기 (R) - ยูลินกี (เล็ก)
유린기 (R) - ยูลินกี (เล็ก)
recommended
THB 700
중화냉면 - ชุงฮวาแนงเมียน
중화냉면 - ชุงฮวาแนงเมียน
recommended1 สั่งไปแล้ว
THB 300
공기밥 - ข้าว
공기밥 - ข้าว
recommended1 สั่งไปแล้ว
THB 30
Noodle
Rice
Main dishes
Special
Signature set
Beverages
Extra (곱배기)
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
짬뽕 - จัมปง
짬뽕 - จัมปง
짜장면 - จาจังเมียน
짜장면 - จาจังเมียน
군만두 - กุนมันดู
군만두 - กุนมันดู
탕수육 (R) - ทังซูยุก (เล็ก)
탕수육 (R) - ทังซูยุก (เล็ก)
공기밥 - ข้าว
공기밥 - ข้าว
차돌짬뽕 - ชาดลจัมปง
차돌짬뽕 - ชาดลจัมปง
Load more...