เมนู The Shady Cafe

ชื่อเมนูและราคา
ยำ
ตำยำกุ้งสด
1 แนะนำ
THB 100
ยำปูอัด
THB 80
ยำลูกชิ้น
THB 80
ยำมาม่าทะเล
THB 89
ยำวุ้นเส้นหมูสับ
THB 59
ยำมาม่าหมูสับ
THB 89
ตำยำมาม่าทะเล
THB 120
ตำยำทะเล
THB 99
ตำยำหมึก
THB 89
ปังปิ้ง
ปังเย็น
Recommend Dish
อาหารจานเดียว
อาหารตะวันตก
กับข้าว
Toast
Waffle
Other
Recommend Baverage
Coffee
Drink
Tea
Soda
Smoothie
อื่นๆ
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ตำยำกุ้งสด