54/3 หมู่ 2, ถนนเชียงใหม่สันกำแพง เชียงใหม่ (อยู่เยื้องตรงข้ามทางเข้าโรงแรมดาราเทวี)
โทร: 066-671-3143