เมนู ลูกชิ้นจัง ปตท.ร่มเกล้า ซ.9

ชื่อเมนูและราคา
ลูกชิ้นจัง
ลูกชิ้นจัง
ลูกชิ้นจัง
Original Lookchinjung
THB 65
ลูกชิ้นกรอบยากูซ่า
ลูกชิ้นกรอบยากูซ่า
Crispy fried fish balls
THB 65
ลูกชิ้นผสม
ลูกชิ้นผสม
Mixed original+crispy fried fish balls
THB 65