1. ร้านอาหารในอำเภอร้องกวาง
  2. ร้าน Little Tea สาขา 2 (ตรงข้ามโรงพยาบาลร้องกวาง)
map
324/1 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ร้องเข็ม อำเภอ ร้องกวาง แพร่ 54140 ประเทศไทย แพร่