เมนู PROM Soi Chokchai Ruammit (พร้อม)

ชื่อเมนูและราคา
Espresso
Espresso Shot
THB 70
Espresso On the Rock
THB 100
Coffee With Water
Coffee With Milk
Coffee With Cocoa
Special Blend
Coffee Extra Shot
Filtered Coffee
Matcha
Hojicha
Cocoa
Brewed Tea
Tea Bag
Fizzy Drink
Prom Panna
Tonic
Creative Drink (signature)
Sweets
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Gravity
Gravity
Fizzy Honey Lemon