เมนูและราคา

Recommended

ข้าวพระรามลงสรงเนื้อ

฿80

ก๊วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

฿65

เกาเหลาหมูตุ๋น

฿75

เกาเหลาเนื้อน่องลายตุ๋น

฿85

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่องลาย

฿75

อาหาร

ข้าวสวย

฿10

พระรามลงสรงหมู

2
฿70

พระรามลงสรงหมู(พิเศษ)

฿90

ข้าวพระรามลงสรงเนื้อ

฿80

พระรามลงสรงเนื้อ(พิเศษ)

฿100

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่องลาย

฿75

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่องลาย พิเศษ

฿95

ข้าวเนื้อน่องลายตุ๋น

฿80

ข้าวเนื้อน่องลายตุ๋น พิเศษ

฿100

บะหมี่หมูตุ๋น

฿65

บะหมี่หมูตุ๋นพิเศษ

฿85

ก๊วยเตี๋ยวหมูตุ๋น

฿65

ก๋วยเตี๊ยว หมู พิเศษ

฿85

เกาเหลาเนื้อน่องลายตุ๋น

฿85

เกาเหลาหมูตุ๋น

฿75

ข้าวหมูตุ๋น

฿70

ข้าวหมูตุ๋น พิเศษ

฿90

รูปป้ายราคา หรือ สมุดเมนู