1. รวมรูปร้าน พระรามลงสรง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่องลาย หมูตุ๋น ( เล่า โอ้ว ) (โอ้ว เหล่ง หยู้) ตลาดบองมาเช่

รูปทั้งหมดร้าน โอ้ว เหล่ง หยู้ ตลาดบองมาเช่