รูป dirty tea##2 ของร้าน กู๊ดเดย์ กู๊ดไทม์ ปิ่นเกล้า