รูปทั้งหมดร้าน ข้าวหน้าเป็ด ห้องอาหารกิ๊ดกี่ สาขา1 ตากสิน27