เมนู Fairy Bloom Coffee & Restaurant (แฟรี่ บลูม คอฟฟี่ แอนด์ เรสเตอรองค์)

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานเดียว
ข้าวกระเพราหมูสับ
ข้าวกระเพราหมูสับ
เผ็ด/ไม่เผ็ดแจ้งนะคะ
THB 69
ข้าวกระเพราหมูชิ้น
ข้าวกระเพราหมูชิ้น
THB 69
ข้าวกระเพราไก่
ข้าวกระเพราไก่
THB 69
ข้าวกระเพราหมูกรอบ
ข้าวกระเพราหมูกรอบ
THB 69
ข้าวกระเพรากุ้ง
ข้าวกระเพรากุ้ง
THB 79
ข้าวกระเพราปลาหมึก
ข้าวกระเพราปลาหมึก
THB 79
ข้าวกระเพราทะเล
ข้าวกระเพราทะเล
THB 89
ข้าวผัดพริกแกงหมู
ข้าวผัดพริกแกงหมู
THB 69
ข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบ
ข้าวผัดพริกแกงหมูกรอบ
THB 79
ข้าวผัดพริกแกงกุ้ง
ข้าวผัดพริกแกงกุ้ง
THB 79
ข้าวผัดพริกแกงปลาหมึก
ข้าวผัดพริกแกงปลาหมึก
THB 79
ข้าวผัดพริกแกงทะเล
ข้าวผัดพริกแกงทะเล
THB 89
ข้าวผัดหมู
ข้าวผัดหมู
THB 69
ข้าวผัดกุ้ง
ข้าวผัดกุ้ง
THB 79
ข้าวผัดทะเล
ข้าวผัดทะเล
THB 89
ข้าวหมูกะเทียมพริกไทย
ข้าวหมูกะเทียมพริกไทย
THB 69
ข้าวหมูสับคั่วพริกเกลือ
THB 69
สุกี้น้ำทะเลรวม
สุกี้น้ำทะเลรวม
THB 79
สุกี้แห้งทะเลรวม
สุกี้แห้งทะเลรวม
THB 79
ผัดมาม่าทะเลรวม
THB 69
ข้าวทะเลคั่วพริกเกลือ
ข้าวทะเลคั่วพริกเกลือ
THB 89
ราดหน้าเส้นใหญ่
ราดหน้าเส้นใหญ่
THB 79
กับข้าว
น้ำ
กาแฟ
ตำๆ
ยำๆ
นม