เมนู Sister Yum (Sister Yum)

ชื่อเมนูและราคา
Sample Category 1
ปูอัด-วาซาบิ
ปูอัด-วาซาบิ
THB 80
ยำ
ย่าง
เครื่องดื่ม
ทอด
Grab food