เมนู Malee Restaurant (ร้านมาลี)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูยำ
ยำถั่วพู
THB 260
ยำผักหวาน
THB 270
ยำผักบุ้งกรอบ
THB 220
ยำตะไคร้กุ้งสด
THB 220
ยำหมูย่าง
THB 190
ยำเนื้อย่างโคขุน
THB 280
ยำรวมมิตรมหาสมุทร
THB 330
เมนูน้ำพริก
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร