รูป ข้าวคั่ว(หมูสับ)กะเพราสวน ของร้าน คั่ว เตี๋ยว สุรวงศ์