รูป ข้าวคั่ว (ปู+ไข่ปู) + พริกเกลือ + ไข่ดาว ของร้าน คั่ว เตี๋ยว สุรวงศ์