เมนู KOKO Coffee
ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
กาแฟขนม รสชาติดีกว่าที่คาด
ร้านขายส่งกาแฟ / กระหรี่พัฟ เน้นขายส่งไม่มีที่นั่งทาน แวะซื้อเดินต่อได้ ด้านอาหารปาก - กาแฟรสดีราคาถูกสายขม มาได้ - กระหรี่พัฟ เน้นแป้งไม่กรอบมากตัวไม่พองลม ชิ้นเล็กแต่ใส่เต็ม ด้านอาหารตา - รูปแบบร้านตึกแถวขายสินค้าด้านในใช้ที่ว่างมาทำร้านอาหาร - ไม่มีแบรนด์ที่ภาชนะผลิตภัณฑ์ แต่ภาชนะที่ใส่อาหารและเครื่องดื่มไม่กาก... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo