เมนู โรงแรมวังใต้ (Wangtai Hotel)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เนื้อปูผัดพริกไทยดำ หมั่นโถวทอด
เนื้อปูผัดพริกไทยดำ หมั่นโถวทอด
น้ำมะม่วงเบาปั่น
กรรเชียงปูพริกไทยดำ
กรรเชียงปูพริกไทยดำ
กุ้งผัดสะตอ
หมูคั่วเกลือ
แกงส้มปลากระพงออดิบ
แกงส้มปลากระพงออดิบ
Load more...