เมนู Gustavia Cafe & Restaurant (Gustavia Cafe & Restaurant)

ชื่อเมนูและราคา
Coffee
Hot Espresso
THB 50
Iced Espresso
THB 70
Hot Americano
THB 50
Iced Americano
THB 60
Hot Latte
THB 60
Iced Latte
THB 70
Hot Cappuccino
THB 60
Iced Cappuccino
THB 70
Hot Mocha
THB 70
Iced Mocha
THB 80
Hot Caramel Macchiato
THB 70
Iced Caramel Macchiato
THB 80
Espresso Green Tea
THB 100
Black Orange
THB 95
Civet coffee
Milk
Tea
Italian Soda
Smoothie
Main course
Pasta
Pizza
Soup
Salad
เครื่องดื่ม
Wine
Rice Menu
เมนูทานเล่น
Ice cream
Beer
เบเกอร์รี่
อาหารไทย
Mixer
Staff
อาหารจานเดียว
กับข้าว
อาหารทานเล่น (New)
เหล้า
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Chocolate Lava
Rib eye Steak