รูป ชุดเล็ก สำหรับ 2-3 ท่าน ของร้าน ชาบูอินดี้ สาขาหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต