รูป โรตีแป้งเดี่ยวท้ายทอย+นูเทลล่า ของร้าน บ้านโรตี 2509 ศาลหลักเมือง