รูป โรตีงาดำ (นมอย่างเดียว) ของร้าน บ้านโรตี 2509 ศาลหลักเมือง