เมนู BUA ผัดไทย กุ้งแม่น้ำ

ชื่อเมนูและราคา
ผัดไทย
ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ ใหญ่
ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ ใหญ่
THB 269
ผัดไทยกุ้งเเม่นำ้ กลาง
ผัดไทยกุ้งเเม่นำ้ กลาง
recommended
THB 169
ผัดไทยกรรเชียงปู
ผัดไทยกรรเชียงปู
THB 100
ผัดไทยทะเล
ผัดไทยทะเล
THB 89
ผัดไทยกุ้งสด
ผัดไทยกุ้งสด
recommended
THB 89
ผัดไทยสันคอหมู
ผัดไทยสันคอหมู
THB 60
ผัดไทยเห็ด
ผัดไทยเห็ด
THB 60
ผัดไทย ห่อไข่กุ้งแม่น้ำ ใหญ่
ผัดไทย ห่อไข่กุ้งแม่น้ำ ใหญ่
THB 289
ผัดไทย ห่อไข่ กุ้งแม่น้ำ กลาง
THB 189
ผัดไทย ห่อไข่ ปู
THB 120
ผัดไทย ห่อไข่ กุ้งสด
ผัดไทย ห่อไข่ กุ้งสด
THB 110
ผัดไทย ห่อไข่ ทะเล
THB 110
ผัดไทย ห่อไข่ สันคอหมู
THB 80
ผัดไทย ห่อไข่ เห็ด
ผัดไทย ห่อไข่ เห็ด
THB 80
ผัดไทยไก่
THB 60
ผัดไทย ห่อไข่ ไก่
THB 80
ผัดไทย ไข่
THB 49
ผัดไทย ห่อไข่ ไข่
THB 69
อาหารจานเดียว
กับข้าว
กุ้งเเม่น้ำเผา
ขนม
เครื่องดื่ม
บาร์น้ำ
อื่นๆ
พนักงาน