รูป ของทอด ของร้าน ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกิ Seacon Bangkae