เมนู Starbucks (สตาร์บัคส์) เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ชื่อเมนูและราคา
เมนูร้อน
เอสเพรสโซ่ ร้อน (1 ช็อต)
Espresso Hot (Solo)
THB 90
เอสเพรสโซ่ ร้อน (2 ช็อต)
Espresso Hot (Doppio)
THB 105
เมนูร้อน-เล็ก
เมนูร้อน-กลาง
เมนูร้อน-ใหญ่
เมนูเย็น-เล็ก
เมนูเย็น-กลาง
เมนูเย็น-ใหญ่
เมนูปั่น-เล็ก
เมนูปั่น-กลาง
เมนูปั่น-ใหญ่
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร