เมนู Sometime On a Sunday Cafe ขอนแก่น

ชื่อเมนูและราคา
Hot Beverages
Hot Espresso
THB 55
Hot Americano
THB 65
Hot Latte
THB 65
Hot Cappuccino
THB 65
Hot Mocha
THB 70
Hot Chocolate Signature
THB 80
Hot Matcha
THB 80
Hot Vanilla Milk
THB 65
Hot Caramel Milk
THB 65
Hot Mint Milk
THB 65
Iced Coffee
Blended Beverages
Non-Coffee(Iced)
Tea (Hot&Iced)
Sparking Refresh
Bekery
Water
Food
PorkSlam Series
2GO
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Kojibuta Pork Chop Rice Bowl
Beef Rice Bowl
Dirty
Dirty
PorkSlam Buffet
PorkSlam Buffet