รูป ข้าวหน้าหมูโคจิบูตะ ของร้าน Sometime On a Sunday Cafe ขอนแก่น