เมนู โทระฉะ - Tora Cha ABAC SPN
ป้ายราคาหรือสมุดเมนูชาเขียวใสไม่ใส่นม มีกลิ่นคั่วข้าวจากญี่ปุ่น ชวนให้ลิ้มลอง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo