รูป ข้าวกุ้งทอดกระเทียม ของร้าน เนสสึ คาเฟ่ (NESSU Café)2465 เนสสึ คาเฟ่