1. รวมรูปร้าน บ่อปลานิล สายน้ำไหล (โกหงิ่ว) (บ่อปลานิล สายน้ำไหล)
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ