1. บักกุ้ดเต๋แบบแห้ง - ขนาดเล็ก • (เล็ก 200 บาท/ใหญ่ 250 บาท) ร้าน Old Street Bak Kut Teh Central Pinklao
Old Street Bak Kut Teh Central Pinklao

ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 10:30
เมนูของร้าน Old Street Bak Kut Teh Central Pinklao