รูป บักกุ้ดเต๋แบบแห้ง - ขนาดเล็ก ของร้าน Old Street Bak Kut Teh Central Pinklao