รูป Whopper Junior ของร้าน Burger King ปั้มน้ำมันเอสโซ่ นครชัยศรี