รูป ครองแครง (กรอบ) กล่องใหญ่ ( 3 ขีด) ของร้าน พิกุลแก้ว ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า