1. “ข้าวปั้นไข่หอยเม่น” • “ข้าวปั้นไข่หอยเม่น” (ราคา 300 บาท) ร้าน Hatyai Sashimi ไอ-สไตล์
เมนูของร้าน Hatyai Sashimi   ไอ-สไตล์
“ข้าวปั้นไข่หอยเม่น”“ข้าวปั้นไข่หอยเม่น” (ราคา 300 บาท)
0 Like0 Comment
LikeShare
photo