รูป “ข้าวปั้นไข่หอยเม่น” ของร้าน Hatyai Sashimi ไอ-สไตล์