1. อูด้งเย็น • เปลี่ยนจากอูด้งร้อนเป็นอูด้งเย็น^^ เส้นเหนียวนุ่ม😋 ร้าน UTAANDON อิเซตัน
เมนูของร้าน UTAANDON อิเซตัน
อูด้งเย็นเปลี่ยนจากอูด้งร้อนเป็นอูด้งเย็น^^ เส้นเหนียวนุ่ม😋
36 Likes0 Comment
LikeShare
photo