รูป ชุดสุดคุ้มข้าวไก่ทอดซอสเขียวหวาน ของร้าน Burger King ปตท. ลำพญา 3