1. รวมรูปร้าน ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิด (ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิด ปตทธัญบุรีคลอง15) ปตท ธัญบุรีคลอง 15

รูป ลูกชิ้นปลาระเบิด L ของร้าน ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิด ปตทธัญบุรีคลอง15 ปตท ธัญบุรีคลอง 15