รูป ข้าวหน้าอะไรก็ได้หมายเลข 61 ของร้าน DAG BKK (แดก)