รูป เนื้อสับจี้ดจ้าดส์(ผัดพริกขี้หนูสวน ของร้าน บ๋องโภชนา