เมนู สุข เป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำ (sook pedyang)

ชื่อเมนูและราคา
ข้าว
ข้าวหน้าเป็ด+หมูกรอบ
THB 65
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
THB 55
ข้าวเป็ด แดง กรอบ
ข้าวเป็ด แดง กรอบ
THB 80
ข้าวหน้าไก่
ข้าวหน้าไก่
THB 45
ข้าวเป็ดย่าง หมูแดง
THB 65
ข้าวหมูกรอบ
THB 45
เป็ดย่างยกตัว
เป็ดย่างยกตัว
recommended
THB 480
หมด
เป็ดย่าง จานเล็ก
เป็ดย่าง จานเล็ก
THB 130
เป็ดย่าง ครึ่งตัว
THB 240
หมูแดงจานเล็ก
หมูแดงจานเล็ก
THB 65
หมูกรอบจานเล็ก
หมูกรอบจานเล็ก
THB 65
เป็ด+หมูแดง
เป็ด+หมูแดง
THB 200
เป็ด หมูแดง หมูกรอบ
เป็ด หมูแดง หมูกรอบ
recommended
THB 260
ข้าวหน้าเป็ด
recommended
THB 50
ข้าวหน้าเป็ดพิเศษ
recommended
THB 65
เป็ดครึ่งตัว
THB 240
ก๊วยเตี๋ยว
ของหวาน
กาแฟ
เครื่องดื่ม
ของทานเล่น
ผลไม้สดปั่น
เครื่องดื่มร้อน