รูปร้าน นัดพบ (เดิม ร้านเมืองนนท์)
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 07:30