รูปร้าน โคคา เซ็นทรัลเวิร์ด
ปิด จะเปิดในเวลา 10:00