รูปร้าน โคคา เซ็นทรัลเวิร์ด
ปิด จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 10:00