1. ข้าวเนื้อโคขุนกระเทียม • ข้าวเนื้อโคขุนกระเทียม ร้าน เขียง กิมหยง
เมนูของร้าน เขียง กิมหยง
ข้าวเนื้อโคขุนกระเทียมข้าวเนื้อโคขุนกระเทียม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo