เมนู Other cafe รางน้ำ

ชื่อเมนูและราคา
HOT
Espresso (Blend I)
Espresso (Blend I)
THB 80
Espresso (Blend II)
Espresso (Blend II)
THB 80
Americano (Blend I) HOT
Americano (Blend I) HOT
THB 80
Americano (Blend II) HOT
Americano (Blend II) HOT
THB 80
Cappucino (Blend I) HOT
Cappucino (Blend I) HOT
THB 90
Cappucino (Blend II) HOT
Cappucino (Blend II) HOT
THB 90
Cafe Latte (Blend I) HOT
Cafe Latte (Blend I) HOT
THB 90
Cafe Latte (Blend II) HOT
Cafe Latte (Blend II) HOT
THB 90
Flat white (Blend I)
Flat white (Blend I)
1 แนะนำ
THB 90
Flat white (Blend II)
Flat white (Blend II)
THB 90
Mochachino (Blend I) HOT
Mochachino (Blend I) HOT
THB 100
Mochachino (Blend lI) HOT
Mochachino (Blend lI) HOT
THB 100
Dirty (Blend I)
Dirty (Blend I)
1 แนะนำ
THB 120
Dirty (Blend II)
Dirty (Blend II)
THB 120
Matcha HOT
Matcha HOT
THB 120
Chocolate HOT
Chocolate HOT
THB 90
Vanilla Milk HOT
Vanilla Milk HOT
THB 90
Thai Tea HOT
Thai Tea HOT
1 แนะนำ
THB 90
Affrogatto (Blend II)
Affrogatto (Blend II)
THB 140
Affrogatto (Blend I)
Affrogatto (Blend I)
THB 140
Piccolo
THB 90
ICE
SIGNATURE
SODA
Extra
Brewing
SNACK
Special
Consignment
Bean selection
SET BOX
WATER
Bakery & Ice cream
Hot Drink
Ice Drink
Signature Drink
Mocktail
Soda
Original Signature Drink
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Airmax
Airmax
Jeremy Scott
Jeremy Scott
Alarm Yuzu Soda
Alarm Yuzu Soda
Flat white (Blend I)
Flat white (Blend I)
Dirty (Blend I)
Dirty (Blend I)
Beignets + C + Passion
Load more...