เมนู หมั่นไก๋ ข้าวมันไก่นรหัต

ชื่อเมนูและราคา
เมนูข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ต้ม
THB 35
ข้าวมันไก่ทอด
THB 35
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร